Ta nettstudie i Volda – Vi tar digital kompetanse på alvor!

Marianne Hageli

I Volda har vi lang tradisjon i lærerutdanning og mediemetodikk. Digital kompetanse i læring (DKL) er en del av Seksjon for medie- og kommunikasjonsteknologi og vi holder til i Avdeling for Kulturfag. Mange kjenner til IKT for lærere – DKL er en videreutvikling. Skole, medie, IKT og kultur – kan det bli en bedre blanding enn det? Metodisk variert bruk av IKT er vår misjon og vi har lagt til rette for at alle studenter bruker egne klasser, ev egen barnehage og egne fag i læringsaktivitetene hos oss. Hva lærer du?
Vi lenker også her videre til studentenes blogger slik at du kan se hva vi jobber med.

Dette fokuserer vi IKKE på:

 • Du vil ikke få opplæring i å bruke Word, Powerpoint, LMS eller … e-post! (Det kan du finne på YouTube!)
 • Formidlingspedagogikk

Organisering av studiet

 • Dette er et nettstudiet med 5 * 15stp emner som du kan bygge på hverandre og få tilsammen en årsenhet om du ønsker det
 • Våre studenter er ofte lærere som er i full jobb
 • Du kan være campus-student og møte en dag i halvåret til et seminar, det er gratis.
 • Du kan være nettstudent det koster 4000,- pr emne
 • Campus-og nettstudenter går i samme klasse
 • Du skal levere 3-5 blogger og 2 mappeoppgaver pr emne. Vi har mappeeksamen – det betyr at det er “hjemmeeksamen”
 • De som jobber i barnehage og skole kan komme til å delta i samme klasse – dette fordi vi forankrer all undervisning og oppgaver i studentens jobb.
 • Vi forankrer all undervisning og oppgaver i din praksis slik at du blir tvunget til å tenke over egne holdninger og praksis, samt at du vil ha oppgaver du kan bruke i egne klasser.
 • Noen er studenter og har ikke egen klasse/barnehage – disse får egne oppgaver.
 • Noen studenter tar dette året “på toppen” slik at de får “opprykket” og får lønnsøkning som bonus.
 • Vi ser på læring som aktivitet og ikke passiv tilegning. Du vil IKKE oppleve formidlingsped, men aktiviteter.
 • Det er mindre lesing på våre emner og mer aktivitet for vi tror på at å lære er å jobbe aktivt med stoffet.
 • Alle leksjoner er film, digitale tekster og aktiviteter.
 • Å skriv for å lære er en av våre mest brukte aktiviteter = blogging og mappeoppgaver.
 • Vi har mappemetodikk og det betyr at du skal levere en presentasjonsmappe som eksamen, altså “hjemmeeksamen”.

Se vår nye DKL-folder her.

Du finner folderen til IKT i barnehagen her.

1) Nettstudentt søk her. Vi tar inn fortløpende! Lokalt opptak.

2) Campus-student søk her. Vi tar inn fortløpende! Lokalt opptak.

5 Comments

 1. […] Hva er pedagogisk bruk av IKT? Hva forventer vi av lærere i skolen i dag? Hva betyr det egentlig å ha grunnleggende digital kompetanse som lærer i skolen i dag? Mange tror at det å ha digital kompetanse er å kunne google, å kunne bruke skolens læringsplattform (ofte Fronter elle It´s learning), Word og PowerPoint. Og i noen tilfeller er det det som skal til i den timen. Men dette er unntaket. Elever i dag skal lage multimodale tekster og da får vi i høyere utdanning oft spørsmål om hvordan vurderer jeg det da? Elevene lager jo bare en film og jeg vet ikke hvordan jeg skal vurdere den og jeg syns jo ikke innholdet holder til å sette karakter på. Skolen og vårt samfunn er basert på den skrevne tekst. Det er slik vi har lært å kommunisere. Men datamaskinen gir oss mulighet til å lage en lang rekke andre tekster som på mange måte kommuniserer bedre enn bokstaver satt i system. Skolen blir bedt om å lære elever å lage multimediale (sammensatte) tekster fordi samfunnet er fullt opp med dette. Vi bombaderes døgnet rundt av slike tekster i nettaviser, i reklame, på TV, på Facebook, på YouTube, i blogger osv. Det er ikke mulig å leve i dagens samfunn uten å bli utsatt for sammensatte tekster. Derfor skal elever lære å lage slike tekster – fordi de skal forstå dem og samfunnet de lever i, og de skal kunne formidle slike tekster selv. Her er det flere utfordringer. Lærer skal lære elever å lage gode multimodale tekster som dekker fagets kompetansemål, som igjen skal måle eleven. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *