DKL111 Læringsnettverk og digital danning

Dette studiet går om høsten
I emnet Læringsnettverk og digital danning skal du etablere og bruke nettverk som en del av egen og elevenes kompetanseutvikling. Du vil du utvikler, etablerer og bruker aktivt ditt eget personlige læringsnettverk. Emnet tar for seg hvordan nettverkssamfunnet skaper nye arenaer for læring og kunnskapsbygging med digitale ressurser og legger til rette for egen kompetanseutvikling.

Sosiale medier kommer du ikke utenom i dag og her vil du lære å ta i bruk blant annet Twitter, Instagram, Slideshare og LinkedIn.

Du vil lære å tilrettelegge for gode læringsprosesser i teknologirike omgivelser.

Søke, finne, vurdere og ta i bruk digitale ressurser i eget didaktisk arbeid er en stor del av fremtidens skole. Hvordan finne rett informasjon i havet av informasjon? Hvordan overleve i et samfunn som endrer seg fra dag til dag og som har “information overflow”. Her vil vi blant annet se på kuratortjenester og RSS.

Digital studieteknikk: Vi vil se på e-bøker på nettbrett, notatverktøy, bokmerker, Diigo.com og mye mer.

Du vil få en innføring i blant annet konnektivismen og få innblikk i de nye måtene å tenke læring og vurdere ditt eget læringssyn – blant teknologirike omgivelser.

Digital danning handler om digital identitet og hvordan oppføre seg på nett. OG ikke minst nettjuss! Hva er lov og hva er ikke lov?

Les meir i emneplanen på www.hivolda.no – DKL111.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *