Omtaler

like4

«DKL studiet har gitt meg utrolig mange gode tips og veiledninger om hva som er «god» bruk av IKT. Jeg har på en bedre måte klart å implementere IKT i alle. Det pedagogisk har vært i fokus, før brukte vi bare program som hjelpemiddel.» Anders våren 2014

 

like4

“Leksjonane har vore interessante, og eg har til tider nesten bobla over av glød til å ta fatt med eigne elevar. Eg merker eg har blitt litt pådrivar blant mine kolleger, og har som plan å innføre nye ting litt etter litt. Eg ser lettare moglegheitar med korleis ein kan vere digital i alle fag. ” Vigdis våren 2014

 

 

like4

“Studiet har fått meg til å se med helt andre øyne på bruk av IKT i undervisning. Før brukte jeg IKT for at elevene skulle lære IKT, nå bruker jeg IKT som et pedagogisk hjelpemiddel i alle fag jeg underviser i.” Aina våren 2014

 

like4“Jeg har gjennom dette studiet lært mye om digitale verktøy. Antakelig mer enn jeg først hadde trodd. Jeg trodde nok at mine kunnskaper og ferdigheter var noe bedre enn de egentlig var. Det er mange småting som gjør en del arbeid mye enklere. Jeg ser frem til å få bruke den nye kunnskapen videre i jobben min. Spesielt skal jeg jobbe aktivt for å få digitale verktøy inn som et naturlig hjelpemiddel i undervisningen og ikke ved siden av.” Fra eksamenstekst høsten 2013

 

like4

“Eg har hatt veldig stor terskel for å la elevane publisere arbeid på nettet, og ser etter å ha arbeidd med blogg at det kanskje ikkje er så skremmande likevel.” Student høsten 2013

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *